Hình Ảnh Lắp Đặt Tại Tổng Công Ty Viettel 

Nội dung: Lắp đặt Khóa điện tử Samsung SHS-H505 kết nối với bộ điều khiển từ xa giúp mở khóa từ xa cho phòng Giám đốc trung tâm.

Hình ảnh lắp đặt tại công trình:

Viettel - Trung tâm đối soát 01

Viettel - Trung tâm đối soát 02

Viettel - Trung tâm đối soát 03

Viettel - Trung tâm đối soát 04

Viettel - Trung tâm đối soát 05

Google+