Hình Ảnh Lắp Đặt Tại VietinBank – CN Bắc Hà Nội

Nội dung: Lắp đặt Khóa điện tử Samsung SHS-H625 kết nối với bộ điều khiển từ xa Samsung cho phòng Giám đốc chi nhánh.

Hình ảnh lắp đặt tại công trình:

 

VietinBank - CN Bắc Hà Nội 01

VietinBank - CN Bắc Hà Nội 02

VietinBank - CN Bắc Hà Nội 03

VietinBank - CN Bắc Hà Nội 04

Google+